Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akademický koutek a vybraná literatura

Dobrý den, dostali jste se do mého osobního

heart Akademického koutku heart

a co nás tady čeká ?

Breaking News, Praha, Tisková konference, 15. února 2021, 9:30

moje "životní odborné dílo" ve své odborné recenzi popisuje oficiální recenzent a to vážený pan profesor RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - sandno dostupné tady na linku:

https://www.mmsl.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=mms&raid=167&type=fin&ver=1

A. Čestné osobní prohlášení k akademické práci:

Působil jsem a dále působím jako kvalifikovaný akademický pracovník již více jak 23 let a to na několika vysokých školách na Moravě a konkrétně v Brně:

- Vojenská akademie Brno (1986-1997),

- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemické (2006-2014),

- Masarykova universita v Brně, Fakulta sociálních studií (2011-2014),

- Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno (2012-2017),

- Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (od 1. září 2014 - do 31. srpna 2019).

- Policejní akademie České republiky v Praze, a to od 1. října 2020 do současné doby, na Katedře krizového řízení ... podrobnosti včetně osobního programu "Progresívní změna 2021" najdete úplně na konci této stránky.

Hlavní oblastí mého působení je kvalitní výuka vysokoškolských studentů a to obsahem i způsobem provedení. Kromě klasických a standardních odborných přednášek, jsem vedoucí odborných seminářů, dříve také Bakalářského semináře, v ZS 2017 již jen Diplomového semináře. Kromě toho připravuji, organizuji a realizuji pro své vysokoškolské studenty domácí odborné exkurse a v poslední době také komplexní teoreticko - praktickou výuku na Magistrátu města Zlín a v odborné firmě EGO Zlín. V současné době se pokouším navrhnout a prosadit odborné exkurse do zahraničí, např. do OPCW (Nizozemí) nebo do JRC na tzv. Open Day (Itálie). Zajišťuji pro místní studovnu kvalitní domácí i zahraniční odbornou literaturu (např. z grantu AOO 2017, dar z Krajského ředitelství HZS JmK "Chytré blondýnky radí ..." několik výtisků jsem nedávno předal ke zpracování ... atd.).

Dále působím jako vedoucí a oponet bakalářských a diplomových prací studentů, podílím se na přípravě a realizaci výzkumných bezpečnostní projektů. Výzkumné bezpečnostní projekty oponuji.

Publikuji v odborném tisku doma i v zahraničí, podrobnosti k tomu lze najít na linku uvedeném v bodě B.

Jsem osobou odborně způsobilou pro "radiační ochranu" (2013-2023) a od roku 2008 jsem znalcem pro vyhodnocování příčin a dopadů průmyslových chemických havárií. Od roku 2017 pak hodnotitel pro Národní akreditační agenturu.

B. Základní link na charakteristika učitele:

Na tomto průběžně udržovaném aktivním linku toho najdete celkem dost, viz odkaz na novou akademickou instituci, Policejní akademie České republiky v Praze:

https://www.polac.cz/g2/index.php

C. Stručný profesní životopis v češtině:

Akademický pracovník s více jak 20 letou praxí vysokoškolského učitele na několika vysokých školách v České republice. V létech 1998 až 2006 pracoval v oblasti aplikované bezpečnosti v několika odborných firmách v České republice (se zaměřením na průmyslovou chemickou bezpečnost, dekontaminaci pražského metra, nové hrozby terorismu - chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus, připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace).
Odborné publikace v rozsahu asi 400 odborných titulů z toho celkem 30 vysokoškolských skript v České republice a na Slovensku, publikoval také v dalších 11 zemích jako např. v USA, Spojeném království, Rusku, Polsku, Slovensku, Finsku, Švédsku, apod.
Odborný řešitel a oponent výzkumných bezpečnostních projektů v České republice (pro MV ČR a TA ČR). Doc. Mika je osobou odborně způsobilou pro oblast radiační ochrany (certifikát SÚJB s platností 2013-2023), a dále je soudním znalcem v oboru vyhodnocování příčin a dopadů průmyslových chemických havárií (jmenován Krajským soudem v Brně dne 30. června 2008). V současné době působí na vysoké škole v České republice, pracovní úvazek 1,0 má na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (UniversitaTomáše Bati ve Zlíně). Zde je garant navazujícího magisterského studia na Fakultě logistiky a krizového řízení, studijního programu "Bezpečnost společnosti", člen vědecké rady fakulty a člen rady studijních programů fakulty.
Od roku 2017 je odborným hodnotitelem schváleným Národním akreditačním úřadem v Praze.
Je členem několika národních spolků a profesních sdružení: Český spolek pro ochranu životního prostředí (od 2014), Český národní výbor pro omezování následků katastrof (od 2015).

D. Úplně zvláštní BONUS ze tmy

 

když jsem byl v počátku února 2018 dobrovolně 157 hodin ve tmě, poslouchal jsem mimo jiné 2x tento "skvělý a přitom relativně krátký, ale nesmírně silný lidský příběh".
Je to v podstatě krásná audio-kniha. Ano má plných 33 minut, scénická hudba + čte pan Marek Eben, co víc si může člověk přát v poklidu podvečera a večera či předjaní noci?

muz--ktery-sazel-stromy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svým způsobem je to "silnější lidský příběh jak Alchymista". Také Alchymistu jsem slyšel ve tmě 2x, super-relax, člověk si zcela vyčistí hlavu.
Díky za tmu a to všem, co mi tuto zvláštní zkušenost umožnili ...
Tady to máte, doporučuji si to v podvěčer, večer či v noci poslechnout.


heartSouhrn románu Alchymista heart
Román Alchymista největší brazilský bestseller všech dob byl dosud přeložen do 34 jazyků a prodalo se ho na 10 milionů výtisků. Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou (jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost. (převzato z www.cbdb.cz)

Velmi doporučuji tuto verzi = 2x jsem si ji vyslechnul "při terapii tmou" = trávil jsem ve tmě 157 hodin non-stop (od soboty do soboty, čili týden).
Příjemný poslech.
S přátelským pozdravem

Ota smiley

a pak jak se dostat na odborný sborník, kde mám rekordní počet odborných článků = celkem 5 odborných příspěvků, str. 181-219-223-230-241, zkuste link:

https://criscon.cz/doc/Sbornik_UH_2017.pdf

A rok 2017 byl dost zvláštní (zřejmě TOP) REKORDNÍ:

a) jen za květen 2017 = 3 odborné mise v zahraničí,

- Žilina: Erasmus na FBI v Žilině od 9. do 12. 5.

- London: Mezinárodní konference CBRNe 16. až 19. 5.

- Terme Tuhelj (Chorvatsko): Mezinárodní konference Crisis Management Days, 23. až 26. 5.

b) jen v jednom odborném sborníku = 5 mých odborných příspěvků, viz výše,

c) jen v září 2017 = 3 odborné konference v ČR + 1 odborný seminář v Praze,

- Ostrava: FBI Ostrava: Mezinárodní konference Požární ochrana, 6. a 7. 9.

- Uherské Hradiště: Fakulta logistiky a krizového řízení: Národní konference Criscon, 14. a 15. 9.

- Praha: Policejní akademie České republiky: Národní konference Povodně na Moravě 1997 a v Čechách 2002, 20. a 21. 9.

- Praha: Odborný seminář na Ústavu mezinárodních vztahů: Jaderné odzbojení v duchu přijaté mezinárodní dohody, možnosti, perspektivy, překážky 20. 9.

O další osobní rekordní roky už nemám žádný zájem.

Dobrovolvé příspěvky na zahraniční konference, semináře, symposia a workshopy posílejte na účet AirBank - kód 3030 a číslo účtu je:

1541828032

Děkuji za pochopení a podporu.Jako protihodnotu mohu nabídnout "Podrobný protokol z odboré konference" a dovoz propagační a informačních materiálů ...

Doplněk 1, ze dne 17. ledna 2021:

Stručné přiblížení nové osobní koncepce "Progresívní změna 2021"

Takže od 1. října 2020 učím na Katedře krizového řízení na Policejní akademii ČR v Praze, od 1. listopadu 2020 mám zde plný pracovní úvazek.

Rád bych Vás podrobně informoval, že jsem své mnohé odborné důležité a významné pracovní aktivity zcela zastavil.

Můj osobní důvod je zřejmý a jasný, práce v LS 2021 (především odborná výuka na PA ČR a podíl na řešení CBRN projektu) bude vyžadovat jak hodně mého osobního úsilí, tak i hodně poctivé a usilovné práce, v podstatě velké pracovní nasazení.

Proto jsem se rozhodnul blíže informovat, že jsem:

a) ukončil činnost jako znalec k 31. 12. 2020, na vlastní žádost (v oboru vyhodnocování příčin a dopadů průmyslových chemických havárií),

b) se odhlásil z role hodnotitele bezpečnostních projektů pro MV ČR a z role hodnotitele bezpečnostních projektů pro TA ČR k 31. 12. 2020, na vlastní žádost,

c) se odhlásil z role posuzovatele studijní dokumentace pro Národní akreditační úřad Praha, k 31. 12. 2020, na vlastní žádost,

d) se rozhodnul, že vypouštím zcela vědecko-populární a odborné publikace v ČR a na Slovensku, s výjimkou Bezpečnostní teorie a praxe (je to časopis Policejní akademie v databázi ERIH+). Chci publikovat jen v zahraničí, a to jen v časopisech s IF, což jak dobře víte, je dost obtížné ... ale pokusím se ...

e) ukončil k 31. 12. 2020, na vlastní žádost členství v České společnosti chemické, ve spolku Spojenými silami, a v České asociaci pro prevenci rizik.

Jak píšu v úvodu, chci se naplno věnovat jen a pouze pracovním aktivitám na Policejní akademii České republiky v Praze. Považoval jsem za nutné a potřebné Vám moje záležitosti podrobněji sdělit a objasnit.