Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsem mírový aktivista v boji za jaderné odzbrojení

Poslední aktualizace 15. října 2021, 15:00

smiley Jsem činný mírový aktivista v těžkém a složitém boji smiley

 

za rychlé, efektivní a mezinárodně kontrolované úplné a bezpodmínečné jaderné odzbrojení ...

 

 

jz-22-01-2021.jpg

 

Nikdo se mírovým aktivistou nenarodil, ale postupem času se jím může stát každý človíček na planetě Zemi. Můj příběh je zřejmě specifický. Klasicky není potřeba vysokoškolského vzdělání, ani jiné specifické kvalifikace, hlavní je osobní přesvědčení v souladu se snahami Organizace spojených národů (OSN) o úplné, bezpodmínečně, mezinárodně kontrolované a dostatečně "rychlé" jaderné odzbrojení. Jak se můžeme dočíst ve věrohodných historických a jiných pramenech, OSN usiluje o úplnou likvidaci jaderných zbraní již od roku 1945. 

Můj osobní příběh (uvedeno jen tézovitě a ve zkratce):

A. V roce 1972 jsem dobrovolně vstoupil do Československé lidové armády, rukoval jsem v Brně (nástup na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého). Tam nás hned od počátku důkladně a poctivě učili "zbraně hromadného ničení" a zvlášť pečlivě jsme dostávali, jak teorii tak i výcvik v oblasti "jaderných zbraní" a "v ochraně před jadernými zbraněni".

B. Jaderné zbraně a příbuzné vojenské obory jsme studovali poměrně hodně, vyučoval nás např. také významný generál Ing. Ludvík Ondrůj, CSc. - příslušník chemického vojska (velký specialista právě na jaderné zbraně).

C. Vojenskou akademii jsem poctivě studoval 5 let, studium úspěně ukončeno 15. července 1977 slavnostní promocí a vyřazením, s titulem "inženýr" ve zkratce Ing. v oboru "chemické inženýrství". Nastoupilo nás ke studiu v srpnu 1972 30 maníků a končilo nás po 5 letech studia jen 20 inženýrů, ostatní odpadli z různých důvodů, některé spolužáky, studenty vyhodili pro špatné studijní výsledky a celkově chabý prospěch.

D. V době Studené války (1949-1990) hrály jaderné zbraně klíčovou bezpečnostní roli. Brzy po začátku Studené války vypukly na dlouho dobu "závody ve zbrojení", kolik to stálo gigantických finačních prostředků, kolik vědeckých kapacit to blokovalo od mírového rozvoje, kolik inženýrů, techniků a dělníků vyrábělo zbraně místo strojů, přístrojů a zařízení pro zdravotnictví, pro dopravu, pro energetiku, apod.

E. OSN v roce cca 1984-85 požádala špičkové vědce o vypracování mezinárodní odborné vědecké bezpečnostní studie "Vznik jaderné války a její vliv na zdravotnické služby států". Originál v angličtině byl vydán v roce 1987, český překlad vyšel v nakladatelství AVICENUM v roce 1989. Tato odborná publikace mě velmi ovlivnila na celý další profesní vývoj. Varování pro zájemce: Není to ani lehké, ani radostné čtení ...

F. Celou dobu od Vojenské akademie do současné doby vto, rád čtu odbornou literaturu (česky i anglicky) včetně problematiky jaderných zbraní, jaderného vyzbrojování, složitého a komplikovaného jaderného odzbrojení, ochrany před jadernými zbraněmi ... 

G. Sám jsem začal dost brzy s veřejnými publikacemi s odbornou problematikou v časopise "Bojová příprava" / po roce 1990 byl časopis přejmenován na "Vojenský profesionál". Můj první odborný článek byl publikován v roce 1979 v časopise Bojová příprava, 2 roky po ukončení Vojenské akademie v Brně.

H. Jak hlavně v Moravské zemské knihovně v Brně, tak občas i jinde jsem měl řadu veřejných populárně-vědeckých přednášek na téma: Nebezpečí jaderných zbraní, Pugwashké mírové hnutí, Jaderné odzbrojení, Výročí jaderného bombardování Japonska, Chemické zbraně a jejich likvidace, Chemie pro mírové účely, apod. V současné době tuto aktivitu zcela zmrazila situace kolem koronaviru COVID-19.

I. Účastnil jsem se a to zpravidla aktivně domácích odborných konferencí, např. CBRN Protect ve Vyškově (opakovaně) a tam jsem mimo jiné přednášel také o "možném vzniku jaderné války v soudobém světě".

J. Účastnil jsem se několika zahraničních odborných konferencí ryze "protijaderných", např. v roce 2011 v Ženevě "Nuclear Disarmament Forum" nebo ve Vídni v prosinci 2014 "Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons". Na druhé akci jsem se setkal se dvěma hubakuša (osoby které přežily jaderné bombardování v Japonsku), což byl opravdu silný osobní emocionální zážitek. Návazně možno říci, že od roku 1997 jsem se opakovaně účastnil v zahraničí (Finsko, Švédsko, Chorvatsko, Německo, Velká Británie, Rusko, USA, Japonsko, Turecko, apod.) např. NBC Protection Symposium, CBW Protection Symposium, CBMTS World Congress, CBR Conference, CBRN Conference, CBRN Congress, apod.

Méně čitelná zkratka CBMTS je "dílo" plukovníka Richarda M. Price (USA) a skrývá význam: Chemical Biological and Medical Treatment Symposium

L. V České republice dlouhodobě spolupracuji se dvěmi specifickými organizacemi, které patří pod ICAN (objasním později) a to "Prague Vision" a "Svět bez válek a násilí".

M. Podporoval jsem vždy a všude, a obhajoval "úplný a bezpodmínečný zákaz jaderných zbraní a jejích úplnou likvidaci, pod přísnou mezinárodní kontrolou".

N. Šok z čistého nebe přišel o letních prázdninách 2017, které jsem trávil na rodinné chatě na Bozeňově. Se zpožděním několika dnů jsem četl překvapivou a velmi pozitivní a radostnou zprávu, že poslední den jednání v OSN a to 7. července 2017, byla přijata 122 hlasy „Mezinárodní dohoda o zákazu jaderných zbraní“. Jednání, která tomu předcházela byla 1 týden v konci března 2017 a dále tři souvislé týdny, končíce právě toho 7. července 2017. Obrovská radost, když člověk ví, co to znamená, když zná strašnou a nepopsatelnou hrůzu a nesktečnou devastaci po použití jaderných zbraní, rizika jejich vojenského použití i možnosti teroristického zneužití. Jaderné zbraně budou konečně postaveny do kategorie zakázaných, ilegálních zbraní.

O. Následně dne 20. září 2017 byla výše uvedená mezinárodní dohoda otevřena k podpisu.

P. Dalším velmi milým překvapením toho roku byla skutečnost, že ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, neboli česky Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní) obdržela dne 6. října 2017 Nobelovu cenu za mír za její dlouhobdobé úsilí ohledně smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Výkonná ředitelka kampaně Beatrice Fihn řekla v jednom rozhovoru, že na smlouvě pracovali plných jedenáct let (ICAN sdružoval v oné době asi 500 organizací, spolků a společností s programem proti jaderným zbraním v asi 100 zemích světa).

Q. Publikoval jsem jen v roce 2020 a 2021 ohledně jaderných zbraní tohle (ukázka vybraných odborných publikací):

  • MIKA O. J., TU A. T.: Druhý CBRN kongres v Ankaře, časopis 112, číslo 4 (duben), 2020, str. 38-39, ISSN 1213-7057.

  • MIKA O. J., POLÍVKA L.: We're getting there ..., CBRNe World, United Kingdom, February 2020, pp. 45-48, ISSN 2040-2724.

  • MIKA O. J.: Vzpomínka na Hirošimu v roce 1945, časopis 112, číslo 8 (srpen), 2020, str. 23-25, ISSN 1213-7057.

  • MIKA O. J., POLÍVKA L., ŘÍHA M., SABOL J., ZEMAN M.: Ochrana před zbraněmi hromadného ničení v České republice [odborná vysokoškolská skripta], Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2021, ISBN 978-80-7251-511-0.

  • VIČAR D., PRINC I., MAŠEK I., MIKA O. J.: Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie [odborná vysokoškolská skripta] Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, 2020, ISBN 978-80-7454-947-2.

  • MIKA O. J., SCHON K.: Presidenti Biden a Putin v Ženevě z pohledu jaderných zbraní, August 2021, str. 26-29, Civilná ochrana, revue pro civilní ochranu (Slovensko) ISSN 1335-4094.

  • MIKA O. J.: odborný článek v rozsahu 22 stran, volně stažitelný, podrobnosti jsou uvedeny v bodu V.

  • MIKA O. J.: Zamyšlení nad současným procesem jaderného odzbojení, Sborník konference CrisCon 2021, konané ve dnech 8. a 9. září 2021 v Uherském Hradišti, str. 202-213, ISBN 978-80-7678-028-6.

R. Volně stažitelná je nová odborná publikace vydaná v roce 2020, podrobnosti níže na linku:

Dostupné na stránkách Digitální knihovny UTB ve Zlíně http://hdl.handle.net/10563/45934

S. Za své vrcholové odborné dílo celé dosavadní kariéry považuji monografii, která v lednu 2021 již vyšla na Policejní akademii České republiky v Praze. Připravil jsem základní rukopis, postavil jsem zkušený a kvalifikovaný autorský tým, zajistil jsem velmi kvalifikované odborné recenzenty díla. Jedná se o tento titul:

MIKA O. J., POLÍVKA L., ŘÍHA M., SABOL J., ZEMAN M.: Ochrana před zbraněmi hromadného ničení v České republice [odborná monografie], Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra krizového řízení, Praha 2021, ISBN 978-80-7251-511-0.

T. Od roku 2008 do současné doby držím dne 6. a dne 9. srpna „Vzpomínkovou smuteční hladovku“ za nevinné oběti jaderného bombardování v Hirošimě a Nagasaki. Od roku 2020 jsem k tomu přidal i zapálení smuteční svíčky v 8:15 a v 11:00 hodin.

U. Nyní snad už nikdo nepochybuje, že jsem mírovým aktivním a činným aktivistou za jaderné odzbrojení.

smiley Doplněk k tématu smiley

V. Ke konci roku 2020 době jsem pracoval na rozsáhlém akademickém zamyšlení a to včetně myšlenkovýchn experimentů pro odborný časopis Policejní akademie České republiky v Praze s názvem: Bezpečnostní teorie a praxe viz tady:

https://veda.polac.cz/

Je to moje první osobní odborné vyjádření v tomto časopise. Ačkoliv mám na svém kontě nyní už asi tak asi 430 článků sdělení, statí, příspěvků, apod. do Bezpečnostní teorie a praxe jsem dosud nepřizpíval, proto jsem si dal na tom velmi záležet. Dokončení odborného článku i s odbornou pomocí dvou utajený neoficiálních recenzentů jsem plánoval na 15. ledna 2021. Oba recezní posudky byly v podstatě příznivé ...

Ve svém vytvářeném odborném článku (viz výše) v části s názvem "Komplexní návrh na snížení jaderného nebezpečí a podporu jaderného odzbojení" uvádím v jednotlivých bodech A až L celkem 12 konkrétních mezinárodních a národních kroků bezpečnostního, vojenského, organizačního a jiného charakteru v oblastech zvýšení mezinárodní důvěry, podpory mírových procesů, podpory jaderných hnutí a dílčího i celkového jaderného odzbrojení.

Nutno seriózně připomenout, že mé osobní amatérské bádání, později bádání vědecké můžeme datovat od nástupu do vojenského přijímače, tj. od září 1972.

Odborný článek z BTP č. 2/2021 je na světe a je volně stažitelný a zdarma ZDE:

https://veda.polac.cz/wp-content/uploads/2021/07/Vybrane-aktualni-bezpecnostni-aspekty-jadernych-zbrani-a-jaderneho-odzbrojeni.pdf

 

Doplněk X:

Pro vážné zájemce je tady upozornění, že otázky jaderných zbraní a jaderného odzbrojení jsou také v dalších samostatných částech:

- Závažné a smutné otázníky kolem jaderných zbraní,

- ZHN = Weapons od Mass Destruction = Konečně zákaz jaderných zbraní (vstup jen pro otrlé povahy a silné osobnosti).

Připravuji zde webové odkazy na organizace doma i v zahraničí:

a) Česká republika:

Prague Vision

https://www.praguevision.org/cs/

Svět bez válek a násilí

http://www.svetbezvalek.cz/

b) zahraničí (v angličtině)

SIPRI a jejich ročenka, hlavní zdroje věrohodných informací o jaderním zbrojení, odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti, nyní je ročenka volně dostupná, viz níže.

SIPRI = Stockholm International Peace Research Institute

česky obvykle:

Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru

bezpečnostní ročenka, on line, jaderné zbraně je tady:

https://www.sipriyearbook.org/view/9780198869207/sipri-9780198869207-chapter-010.xml#

Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru - https://cs.other.wiki/wiki/Stockholm_International_Peace_Research_Institute

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons: ICAN

https://www.icanw.org/

Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament
Engaging legislators worldwide in steps towards nuclear disarmament
Global Security Institute, USA, HQ
Pobočka ve městě Basel (CH)
World BEYOND War